کارخانجات Prescott انگلستان بهترین سازنده دستگاههای رئومتری در دنیا عرضه کننده دستگاههای مونی ویسکومتر در مدلهای معمولی و Mini میباشد . کارخانجات بزرگ لاستیک و تایر سازی از دستگاههای Prescott استفاده مینمایند بعنوان مثال کارخانجات بارز ایران که تعداد زیادی از دستگاههای این شرکت را داشته و درحال استفاده میباشد . دستگاههای Moony Viscometer ساخت کارخانجات پری اسکات در مدلهای معمولی ، Mini ارائه میشود .

Read More