دستگاههای تست یونیورسال ( کشش ، فشار و خمش ) تمامی ظرفیتها و متعلقات ساخت بهترین سازنده اروپائی ( گالدابینی ) و تایوانی ( کام تک )

دستگاههای سختی سنج مدلهای رومیزی شامل یونیورسال ( راکول ، برینل ، ویکرز ، سوپر راکول ، … ) دستگاههای سختی سنج راکول ، برینل ، ویکرز و ……و همچنین مدلهای پرتابل در انواه مختلف ساخت کارخانجات Cisam – Ernst سوئیس – ایتالیا

دستگاههای میکرو هاردنس تستر ساخت کارخانجات برایس آلمان

دستگاههای تست ضربه ساخت ایتالیا و تایوان

و ……

Related Posts