دستگاه Dynamic Mechanical Analyzer = DMA ساخت کارخانجات Prescott انگلستان با ظرفیت دینامیکی ماکزیمم تا 10 کیلو نیوتن و استاتیکی تا 3.4 کیلونیوتن / محدوده فرکانس از 0.001 هرتز تا 300 هرتز

دستگاه DMA ساخت کارخانجات Prescott انگلستان با سابقه ای درخشان https://prescott-instruments.com/services/agents/

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید