کارخانجات Barwell انگلستان بهترین سازنده دستگاههای خط تولید کارخانه های لاستیک و تایر سازی در جهان .
شامل دستگاههای :
اکسترودر
strip cutter
batch performers
deflashing machines
continuous performers
cooling conveyors
compression presses
tire retreading
industrial drying ovens
rubber role and sheeting
hydraulic compression moulding

http://www.barwell.com/middle-east-and-africa

Image 2Image 1Image 7Image 2Image 1Image 1

دیدگاهتان را بنویسید