فولاد :

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد سبا

فولاد خوزستان

گروه ملی فولاد ایران

فولاد غرب آسیا

فولاد تاکستان و ….

خوردو سازی:

ایران خودرو

سایپا

سایپا دیزل

ایرانخودرو دیزل

قطعه سازها :

نیرو محرکه

پارت لاستیک

پویاگستر خراسان

بسپارسازه

و….

تایرسازی ها :

لاستیک بارز

لاستیک پارس

ایران تایر

دناتایر

یزد تایر

لاستیک سهند

ایران یاسا تایر و رابر

و….

پتروشیمی:

امیرکبیر

اراک

امام

رجال و …..

گروه صنعتی مپنا :

پارس ژنراتور

پرتو

تعمیرات نیروگاهی

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی :

شریف

علم و صنعت

امیرکبیر

تهران

شاهرود

مرکز تحقیقات جوش ایران

مرکز تحقیقات وزارت کشاورزی

تبریز

ارومیه

و ……………….

و سایر صنایع مانند پلیمر ، نساجی ، چوب ، ماشین سازی ، موسسات استاندارد ایران و ……

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید