راه اندازی دستگاههای جدید رئومتر MDR ساخت کارخانجات Prescott انگلستان در کارخانه بارز

با افتخار اعلام میدارد اخیرا ، سه عدد دستگاه رئومتر MDR دیگر در کارخانجات بارز کرمان راه اندازی گردید.

با راه اندازی این سه دستگاه جدید ، تعداد دستگاههای کارخانجات Prescott انگلستان شامل رئومتر MDR و Mooney Viscometer  و غیره بیش از پیش شده و این دستگاهها  که تعدادشان در حال حاضر دورقمی میباشد   بصورت سه شیفت   ، در حال  بهره برداری بوده  و خوشبختانه رضایت کاربران آنها که سالهاست با دستگاههای Prescott  کار میکنند را بهمراه داشته است.

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید